NETAJI SUBHAS MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2022-23
 B.A HONOURS GEOGRAPHY ST ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2022-23
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksMerit PointStatus
1 1 NS22000832 SAJANI BALA BHAGAT ST N 90 79.50
2 2 NS22000316 ANUPAM MALPAHARI ST N 75 62.50